8th Lock - Ormond

Dublin

8th Lock - Ormond

22 034
m2

powierzchnia ścian

9 503
m3

objętość użytego
betonu

6-12

ilość
pięter

Przedsięwzięcie jest 4 fazą rozbudowy dzielnicy miejskiej Royal Canal Park w Dublinie. Projekt zakłada budowę wieloużytkowego osiedla mieszkalnego, w skład którego wchodzi 5 bloków, zapewniających 435 mieszkań oraz ok. 4200m2 powierzchni handlowej i rekreacyjnej. Na osiedlu znajdować się będą również przychodnia, apteka, place publiczne, 255 miejsc parkingowych oraz pomieszczenia biurowe i siłownia.

Nasze biuro odpowiedzialne było za wykonanie projektu wykonawczego oraz warsztatowego pięciu wyżej wspomnianych bloków mieszkalnych. Najwyższe z nich, Blok A i D mają 12 pięter, najniższe E i C 6 pięter, natomiast Blok B jest budynkiem pośrednim, posiadającym 7 kondygnacji. Każdy z bloków ma unikalny kształt w planie oraz różny układ kondygnacji. W ramach Bloku A, E i D wydzielone zostały tarasy zielone na pośrednich kondygnacjach, podczas gdy na Bloku C i B funkcję tarasu pełnią dachy tych budynków.

W każdym z bloków zastosowano połączenie konstrukcji monolitycznej oraz prefabrykowanej. We wszystkich budynkach poziom parteru został wykonany z betonu wylewanego na budowie, natomiast od poziomu pierwszego zaczynała się konstrukcja prefabrykowana. Wyjątkiem są Bloki D oraz A gdzie na pewnym obszarze, przewidzianym na siłownię oraz pomieszczenia biurowe i przychodnię zastosowano monolit do piętra 3. Konstrukcja prefabrykowana składa się z układu słupowo-belkowego w elewacji oraz pełnych ścian wewnętrznych. Dodatkowo na Blokach A i D zastosowane zostały wspornikowe balkony prefabrykowane, połączone systemowo z konstrukcją budynku w celu wyeliminowania mostków termicznych oraz spełnienia warunków pożarowych. Belki obwodowe w poziomie stropu poza funkcją podparcia elewacji są również elementem podpierającym wspornikowe balkony stalowe. W tym celu w elementach prefabrykowanych zostały zatopione specjalne łączniki dostarczone przez producenta balkonów. Stanowiły one nie lada wyzwanie zarówno dla produkcji, jak i dla zespołu na budowie ze względu na bardzo duże jak dla konstrukcji betonowych wymagania co do dokładności wykonania oraz tolerancji montażowych.

Ze względu na swój rozmiar oraz poziom skomplikowania cały projekt był prowadzony w oparciu o metodologię BIM przy użyciu platformy do współpracy międzybranżowej Asite oraz oprogramowania CDE takiego jak Trimble Connect oraz BIM Collab. Pomogło to uniknąć wielu problemów i kolizji na budowie, dzięki temu że były one rozwiązywane na bieżąco dzięki koordynacji i użyciu modeli 3d każdej z branż.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na poziom trudności był fakt, że klatki schodowe nie są niczym obudowane od wewnątrz w związku z czym inwestor wymagał aby wszystkie widoczne elementy betonowe miały wysoki poziom wykończenia powierzchni oraz nie powinny być widoczne żadne akcesoria.

Cały projekt ze względu na wielkość oraz ilość elementów potrzebnych do wykonania był wyzwaniem zarówno dla naszego biura pod kątem modelowo-rysunkowym i koordynacyjnym jak i dla firmy produkcyjnej i ekipy montażowej. Sumarycznie w tym projekcie wydaliśmy:

  • 1910 ścian prefabrykowanych
  • 932 słupy prefabrykowane
  • 930 belek prefabrykowanych
  • 3160 płyt, w tym płyty kanałowe, płyty pełne sprężane oraz płyty zbrojone
  • 190 biegów schodowych prefabrykowanych.

 

Ten projekt jest również kandydatem naszego biura do Tekla BIM Awards 2022.

Ormond 8th Lock Precast Tekla Structures Model
Nazwa projektu:
8th Lock – Ormond
Lokalizacja:
Dublin
Przeznaczenie:
Osiedle mieszkalne
Ilość pięter:
Blok A: 12 kondygnacji
Blok B: 7 kondygnacji
Blok C: 6 kondygnacji
Blok D: 12 kondygnacji
Blok E: 6 kondygnacji
Powierzchnia scian brutto/netto:
Blok A: 5880/5493 m2
Blok B: 4598/4305 m2
Blok C: 2781/2562 m2
Blok D: 4507/4189 m2
Blok E: 4268/4033 m2
RAZEM: 22 034/20 582 m2
Powierzchnia płyt na jeden poziom:
Blok A: 800 m2
Blok B: 936 m2
Blok C: 697 m2
Blok D: 587 m2
Blok E: 996 m2
Powierzchnia płyt na wszystkie poziomy:
Blok A: 9610 m2
Blok B: 6556 m2
Blok C: 4180 m2
Blok D: 7046 m2
Blok E: 5980 m2
RAZEM: 33 372 m2
Objętość użytego betonu:
Blok A: 2862 m3
Blok B: 2080 m3
Blok C: 1275 m3
Blok D: 2220 m3
Blok E: 1066 m3
RAZEM: 9503 m3
Ilość rysunków produkcyjnych
3618
Ilość rysunków złożeniowych
468
Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?